快捷搜索:

南柯子·十里青山远

十里青山远,潮平路带沙。数声啼鸟怨年光光阴。又是凄惨时刻,在天际。
白露收残月,清风散晓霞。绿杨堤畔问荷花:记得年时沽酒,那人家?
南柯子·十里青山远拼音解读
shí lǐ qīng shān yuǎn ,cháo píng lù dài shā 。shù shēng tí niǎo yuàn nián huá 。yòu shì qī liáng shí hòu ,zài tiān yá 。
bái lù shōu cán yuè ,qīng fēng sàn xiǎo xiá 。lǜ yáng dī pàn wèn hé huā :jì dé nián shí gū jiǔ ,nà rén jiā ?

您可能还会对下面的文章感兴趣: